Verdiepen

Op basis van de opdrachtformulering vindt een gedegen intake plaats. Met alle betrokken partijen binnen en buiten de organisatie wordt op een effectieve en efficiente wijze gesproken. Een gedragen profiel vormt de output van deze fase waarin onder andere de opdracht van de te benoemen kandidaat wordt beschreven. Tijdens de “verdieping” wordt aandacht besteed aan de visie van de organisatie, de strategie om deze visie te realiseren, het profiel van het huidige team in relatie tot het profiel van de beoogd kandidaat en zijn/haar opdracht. Het creeren van draagvlak, betrokkenheid en een aansprekend, toekomstgericht profiel staan tijdens deze stap hoog in het vaandel.